Pary niepłodne

Kompleksowa opieka nad parami niepłodnymi z uwzględnieniem diagnostyki i leczenia takich chorób i dolegliwości jak:

  • Niepłodność małżeńska,
  • Zespół policystycznych jajników,
  • Endometrioza,
  • Adenomioza,
  • Hirsutyzm,
  • Niepłodność męska,
  • Torbiele jajników,
  • Zrosty wewnątrzmaciczne,
  • Wielokrotne niepowodzenia leczenia niepłodności,
  • Przedwczesne wygaśnięcie funkcji jajników (tzw. przedwczesna menopauza).