Pacjentka ciężarna

Kompleksowa opieka nad pacjentką ciężarną z uwzględnieniem ciąż wysokiego ryzyka takich jak :

  • Ciąża fizjologiczna i zagrożona,
  • Poród przedczesny,
  • Ciąża wielopłodowa(bliźniacza, trojacza),
  • Stan przedrzucawkowy,
  • Cholestaza ciążowa,
  • Cukrzyca ciążowa,
  • Poronienia nawracające.