O Mnie

Prof. dr hab. Piotr Laudański – w swojej pracy zawodowej interesuje się różnymi aspektami położnictwa, ginekologii i medycyny rozrodu, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad pacjentkami z endometriozą. W sposób szczególny zajmuje się parami niepłodnymi z różnych przyczyn oraz ciążami po leczeniu niepłodności także tymi u których występują poważne powikłania ciążowe takie jak nadciśnienie, zagrażające poronienie czy poród przedwczesny.

W codziennej praktyce stosuje techniki inseminacji, In-Vitro, laparoskopie czy histeroskopię. Rutynowo wykonuje badania ultrasonograficzne.

Specjalizacje:

 • specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • specjalisty w dziedzinie perinatologii
 • specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Rozwój naukowy:

 • Uzyskanie tytułu naukowego profesora z rąk Prezydenta RP – 2016r.
 • Habilitacja nt. „Rola czynników angiogennych w patogenezie endometriozy” – 2010r.
 • Doktorat nt. “Rola tlenku azotu w proliferacji raka sutka” – 2003r.
 • autor ponad 70 publikacji naukowych z listy filadelfijskiej, których IF wynosi ponad 100,
 • autor 10 patentów i wniosków patentowych,
 • liczne nagrody krajowe i międzynarodowe, w tym, m.in. Nagrodą Innowatora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2013r.), wspólnie z zespołem Złoty Medal oraz Srebrny Medal Chorwackiego Stowarzyszenia Innowacji podczas Międzynarodowej Wystawy Innowacji w Genewie w 2015r.
 • kierownik/główny wykonawca w ponad 60 projektach krajowych i zagranicznych (w tym KBN, NCN, fundusze norweskie)

Pełnione funkcje:

 • Od 2015 r. – wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
 • Od 2014 r. – konsultant wojewódzki w dziedzinie perinatologii
 • Od 2014 r. – członek międzynarodowego stowarzyszenia zajmującego się problemami porodu przedwczesnego PREBIC (Preterm Birth International Collaborative), której spotkania odbywają się pod egidą WHO
 • Od 2013 r. – kierownik Kliniki Perinatologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • 1999 – 2013 – asystent, adiunkt w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej oraz w Klinice Perinatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
 • Członek Society for Reproductive Investigation (SRI) – najbardziej prestiżowego na świecie międzynarodowego towarzystwa naukowego zajmującego się problemami rozrodu

Pozostałe szkolenia i osiągniecia:

 • szkolenia w czołowych ośrodkach położniczych w Europie, w tym: w Kings College Hospital w Londynie (Wielka Brytania) – u pioniera medycyny matczyno-płodowej prof. Kyprosa Nicolaidesa, w Barcelonie (Hiszpania) pod opieką Profesora Eduarda Gratacosa, w Hamburgu (Niemcy) – u współtwórcy technik fetoskopowych Profesora Kurta Hechera;
 • szkolenia u pionierów zaawansowanych technik endoskopii operacyjnej w ginekologii, tj. u Profesora Denisa Querleu z Uniwersytetu Medycznego w Tuluzie (Francja) oraz Profesora Erica Leblanca z Oddziału Chirurgii Uniwersytetu w Lilie (Francja).
 • szkolenia w zakresie małoinwazyjnych metod leczenia mięśniaków macicy za pomocą laparoskopii i histeroskopii oraz robota operacyjnego Da Vinci, między innymi w Uniwersytecie Medycznym w Lund (Szwecja), w Klinice Ginekologii w Antwerpii (Belgia) oraz w Klinice Ginekologii i Położnictwa w Oslo (Norwegia);
 • szkolenie w zakresie ambulatoryjnych technik histeroskopowych – u pioniera tej techniki Profesora Stefano Bettocchi’ego na Uniwersytecie Medycznym w Bari, we Włoszech;