Moje projekty

Wybrane projekty naukowe:

Badania krajowe (MNiSW / NCN):

 1. Projekt pt. „Badania nad profilowaniem ekspresji mikroRNA w endometrium eutopowym i ektopowym kobiet z endometriozą” (2010-2014); badanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; wartość projektu: 359 830 zł; nr N407 571938 – kierownik projektu

Rozliczenie:

Laudanski P, Charkiewicz R, Kuźmicki M, Szamatowicz J, Charkiewicz A, Niklinski J. “MicroRNAs expression profiling of eutopic proliferative endometrium in women with ovarian endometriosis” – Reprod biol Endocrinol. 2013 Aug 15;11:78

Laudanski P, Tolwinska A, Charkiewicz R, Kuzmicki M, Szamatowicz J, Niklinski J, “Eutopic endometrium of patients with endometriosis shows charakteristic miRNA (microRNA) expression profiles” – Biomed Research International, 2015

 1. Projekt pt. „Ocena ryzyka porodu przedwczesnego za pomocą elektrohisterografii oraz aktywności chemokin w surowicy krwi” (2010-2014); badanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; wartość projektu: 400 000 zł; nr KBN N407 598338 – główny wykonawca

Rozliczenie:

Laudański P, Lemancewicz A, Kuć P, Charkiewicz K, Ramotowska B, Krętowska M, Jasińska E, Raba G, Karwasik-Kajszczarek K, Kraczkowski J, Laudański T, “Chemokines profiling of patients with preterm birth”, Mediators of Inflammation, 2014, Article ID 185758, 7 pages

Laudanski P, Raba G, Kuc P, Lemancewicz A, Kisielewski R, Laudanski T, ” The assessment of the selected biochemical markers in predicting preterm labour” J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 May 31

 

Badania Międzynarodowe:

 1. Projekt pt. ”Providing women with the highest standard of care through the development of endoscope techniques in the Gynaecologic Clinic in the Independent Public Clinical Hospital of the Medical Academy in Białystok“; Europejski Obszar Gospodarczy; nr PL0444 – kierownik merytoryczny projektu w latach 2009-2011

Badania statutowe po habilitacji:

 1. Projekt pt. „Ocena wybranych markerów biochemicznych w łożysku kobiet w przewidywaniu porodu przedwczesnego”; 2014; kierownik projektu
 1. Projekt pt. „Ocena stężenia wybranych sfingolipidów w osoczu kobiet w ciąży pod kątem diagnostyki nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej zespołu Downa”; 2014; kierownik projektu
 1. Projekt pt. „Analiza wybranych chemokin w osoczu kobiet pod kątem diagnostyki prenatalnej zespołu Downa”; 2014; kierownik projektu
 1. Projekt pt. „Profilowanie matabolomiczne osocza i moczu u kobiet z wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych”; 2014; kierownik projektu
 1. Projekt pt. „Analiza metabolomiczna osocza i moczu kobiet w ciąży pod kątem diagnostyki stanu przedrzucawkowego”; 2014; kierownik projektu
 1. Projekt pt. „Ocena stężenia wybranych sfingolipidów w osoczu pacjentek z zagrażającym porodem przedwczesnym”; 2014; główny wykonawca
 1. Projekt pt. „Poszukiwanie biomarkerów białkowych i lipidowych we krwi kobiet w ciąży z preeklampsją”; 2013 KNOW; kierownik projektu
 1. Projekt pt. „Ocena wybranych markerów biochemicznych w przewidywaniu porodu przedwczesnego”; 2013; kierownik projektu
 1. Projekt pt. „Badanie nad profilowaniem ekspresji microRNA w endometrium euto- ektopowym kobiet z endometriozą”; 2013; kierownik projektu
 1. Projekt pt. „Opracowanie i walidacja metod nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej”; 2012; kierownik projektu
 1. Projekt pt. „Ocena wybranych markerów biochemicznych w przewidywaniu porodu przedwczesnego”; 2012; kierownik projektu
 1. Projekt pt. „Badanie stężenia katepsyny B, D, i G w eutopowym endometrium u pacjentek z endometriozą”; 2012; kierownik projektu